Ngày 16-4, Tỉnh uỷ Quảng Nam và Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là Đặc khu ủy viên - Đặc khu uỷ Quảng Đà, Tỉnh uỷ viên - Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bí thư Thành uỷ Trần Thọ và Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi gặp mặt.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx
Lịch công tác
Danh bạ điện thoại

/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx
Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Nghiên cứu - trao đổi
Hội công chứng
Văn bản mới
Khen thưởng
/http://vbqppl.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx

/tabid/64/default.aspx

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÌNH HOẠT ĐỘNG

 

 

Cần cài đặt Flash Player để xem

» Tất cả   

 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website

 

 

/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
/tabid/64/default.aspx
Hệ thống KS TTHC Đà Nẵng


 
 
 
 
 
 

 

Video

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Lượt truy cập

 

 

page counter

 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ           Liên hệ            RSS           Đăng nhập