Thực hiện Công văn số 11607/UBND-VX ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tại mục 2 của Công văn yêu cầu các đơn vị phải đăng tải tóm tắt thành tích của cá nhân và tập thể được khen thưởng trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý, Sở Tư pháp trong năm 2014 có các tập thể đề nghị UBND thành phố khen thưởng “tập thể lao động xuất sắc” như sau:
    Thực hiện Công văn số 11607/UBND-VX ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Tại mục 2 của Công văn yêu cầu các đơn vị phải đăng tải tóm tắt thành tích của cá nhân và tập thể được khen thưởng trên phương tiện thông tin thuộc quyền quản lý, Sở Tư pháp trong năm 2014 có các tập thể  đề nghị UBND thành phố khen thưởng “tập thể lao động xuất sắc” như sau:
Quyết định số 2941/QĐ-BTP ngày 29 tháng 01 năm 2013 về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật (2003-2013)
    1 2 Trang sau

 

Tìm kiếm bài viết:

 

Thống kê truy cập

0 0 0 2 0 3 0 5 8 4
Hôm nay: 1350
Hôm qua: 2888
Tháng này: 80610
Tổng cộng: 0002030584